Erasmus+

Des de juliol fins a octubre de 2018, un grup de professores i professors de l'IES Federica Montseny ha participat en diferents mobilitats dintre del programa ERASMUS+ “Educació inclusiva i intercultural a través de les TIC” finançat per la Unió Europea.

El passat mes d'agost les professores Nuria Idáñez i Teresa Blay van realitzar una mobilitat de dues setmanes en Brighton. L'objectiu principal era millorar les competències lingüístiques en anglés i procurar una immersió total en la llengua i cultura angleses. A més a més, l'alumnat dels cursos d'anglés era de diferents nacionalitats la qual cosa va afavorir un ambient multicultural molt enriquidor. El curs, a més de contribuir a la millora de les diferents competències en llengua anglesa, va aportar noves metodologies i enfocaments que es poden adaptar a la pràctica docent.

Img1img2

També el passat més d'agost, els professors Joa Diez i Hector Gras van participar en una mobilitat de dues setmanes a Malta per a realitzar un curs d'inclusió i actualització de les noves tecnologies en l'aula. L'objectiu principal d'aquesta mobilitat era aprofundir de manera pràctica i aplicada en la utilització d'aquestes tecnologies com a mitjà per a millorar l'aprenentatge dels alumnes, i com utilitzar diferents eines digitals per a crear i difondre material didàctic. El curs va resultar molt interessant i va proporcionar multitud d'eines que faciliten no solament crear material per al treball en l'aula i fora d'ella, sinó que permet que els alumnes creuen el seu propi material.
D'altra banda, en tractar-se del Projecte Erasmus, es buscava establir contacte amb professors d'altres països, amb la finalitat de crear noves oportunitats de cooperació i aprenentatge. Així, el curs va permetre conèixer docents de països com França, Croàcia, Bulgària i Finlàndia.

 

img3img4

 

Finalment en setembre, Les professores Teresa Blay i Carmen Llopis, van realitzar un curs de formació de dues setmanes a Dublín. La finalitat ha sigut formar-se en l'ús de tablets i apps educatives que permeten aprofitar el potencial de les noves tecnologies per a implementar tàctiques d'aprenentatge efectiu en les aules. A més de conèixer noves eines, s'han realitzat contactes amb professorat de centres d'Alemanya, Itàlia i Bulgària que permetran l'establiment de llaços entre aquestes institucions, amb l'ànim d'afavorir la internacionalització i el coneixement d'altres realitats i països entre l'alumnat.

img5img6

 

A lo largo de la semana del 24 al 28 de septiembre de 2018, nuestro instituto ha sido entidad de acogida de una experiencia  Job-shadowing de un grupo de docentes italianos ,que han quedado plenamente satisfechos con las actividades realizadas, la atención recibida y nuestras instalaciones.
job-shadowing-2.jpg
Dentro del proyecto Erasmus 2018-1-ES01-KA101-049257, "Educación inclusiva e intercultural a través de las TIC , dos profesoras de IES F. Montseny han realizado un curso de formación en Irlanda.
 
Erasmus_Irlanda.jpg