Biologia i Geologia

L'IES Federica Montseny ha quedat finalista en el II concurs nacional "Horts Escolars Ecològics" patrocinat per la associació Mamaterra (http://mamaterra.info).

S'han presentat un total de 110 centres de tot el territori espanyol. En aquesta segona edició les categories eren les següents: educació infantil exclusivament (13 centres), educació primària sols o conjuntament amb infantil i/o secundaria (67 centres) i educació secundària exclusivament (30 projectes).

Per Comunitats Autònomes s'han presentat centres de totes elles excepte de Ceuta i Melilla. Destaquen Andalucía i Madrid amb 16 centres i Castilla y León amb 13 centres.