Portfolio

foto IES sombraL’Institut d’Educació Secundària Federica Montseny, depenent de la Conselleria d’Educació de la Comunitat Valenciana, va nàixer l'any 1985. Al centre s’imparteixen ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat  i Cicles Formatius de les famílies de Sanitat, Electrònica i Mecatrònica.

 Dins del Pla de Normalització Lingüística del Valencià, l’alumnat pot optar entre el Programa d’Ensenyament en Valencià (PEV) i el Programa d’Incorporació Progressiva (PIP). A més, el centre gaudeix de programa plurilingüe en francés i anglés, en les assignatures de Tecnologia i Ciències Naturals, respectivament.

El centre ha gaudit del programa Comenius European Youth. Durant els cursos 2009-2010 i 2010-2011, alumnat del nostre institut ha realitzat activitats i intercanvis amb altres quatre instituts europeus (Itàlia, Dinamarca, Alemanya i Espanya).

L'IES Federica Montseny de Burjassot disposa de la carta Erasmus+ que és una condició necessària per poder sol·licitar una acció de mobilitat dins del programa.


 

Erasmus plus170x170

La finalitat del Projecte abraça el tractament del valencià, el castellà, el francés i l’anglès. El valencià, com a llengua vehicular i cooficial en la nostra comunitat autònoma amb el castellà que és el propi de l’estat espanyol. 

ciclos formatius170

L'IES Federica Montseny, dins dels Cicles Formatius imparteix les següents famílies professionals amb els corresponents graus mitjans i superiors: