INFORMACIÓN INICIO DE CURSO


TURNOS ASIGNADOS PARA LOS GRUPOS DE ENFERMERÍA Y DIETÉTICA PRESENCIAL

CONSULTAR  AQUÍ.

 

INFORMACIÓ D’INICI DE CURS 2017-18.

DATES I HORARI DE RECEPCIÓ.

 

DIA 11 DE SETEMBRE (DILLUNS)

 

  • GRUPS ESO (1er, 2on, 3er i 4t) 12,00 h

  • GRUPS DE CICLES DE GRAU MITJÀ (vesprades) 16,00 h

  • GRUPS DE CICLES DE GRAU SUPERIOR (vesprades) 16,00 h

 

DIA 12 DE SETEMBRE (DIMARTS)

  • GRUPS BATXILLERAT (1er i 2on) 10,00 h

  • F.P BÀSICA 10,00 h

  • GRUPS DE CICLES DE GRAU MITJÀ (matins) 10,00 h

  • GRUPS DE CICLES DE GRAU SUPERIOR (matins) 11,00 h

 

DIA 13 DE SETEMBRE (DIMECRES)

 

  • 2n curs CFGM DE CURES AUXILIARS D'INFERMERIA (matí) 10,00 h

  • 2n curs CFGM DE CURES AUXILIARS D'INFERMERIA (vesprada)16,00 h

...................................................................................................................................................

GRUPS DE CICLES SEMIPRESENCIALS:

  • LA DATA DE COMENÇAMENT SERÀ COMUNICADA PELS SEUS CORRESPONENTS TUTORS/ES