Portfolio

Directiva

directiva170 IES

L'IES Federica Montseny compta amb un alumnat de quasi 900 persones matriculades  i amb més de 80 professors i professores.