Portfolio

llibres

 Actualment, Sari Castelló i José Luis Llorens exerceixen les funcions de Cap d’Estudis d'ESO i de Cicles Formatius, respectivament.

directiva170 IES

L'IES Federica Montseny compta amb un alumnat de quasi 900 persones matriculades  i amb més de 80 professors i professores.