Presentació

foto IES sombraL’Institut d’Educació Secundària Federica Montseny, depenent de la Conselleria d’Educació de la Comunitat Valenciana, va nàixer l'any 1985. Al centre s’imparteixen ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat  i Cicles Formatius de les famílies de Sanitat, Electrònica i Mecatrònica.

 Dins del Pla de Normalització Lingüística del Valencià, l’alumnat pot optar entre el Programa d’Ensenyament en Valencià (PEV) i el Programa d’Incorporació Progressiva (PIP). A més, el centre gaudeix de programa plurilingüe en francés i anglés, en les assignatures de Tecnologia i Ciències Naturals, respectivament.

El centre ha gaudit del programa Comenius European Youth. Durant els cursos 2009-2010 i 2010-2011, alumnat del nostre institut ha realitzat activitats i intercanvis amb altres quatre instituts europeus (Itàlia, Dinamarca, Alemanya i Espanya).

L'IES Federica Montseny de Burjassot disposa de la carta Erasmus+ que és una condició necessària per poder sol·licitar una acció de mobilitat dins del programa.