Projecte plurilingüe

Erasmus plus170x170

La finalitat del Projecte abraça el tractament del valencià, el castellà, el francés i l’anglès. El valencià, com a llengua vehicular i cooficial en la nostra comunitat autònoma amb el castellà que és el propi de l’estat espanyol. 

El projecte lingüístic del nostre centre es vol situar en el marc plurilingüe de la nostra comunitat global del segle XXI on no només necessitem comunicar-nos en valencià o castellà sinó que donem un espai a altres llengües europees. Des del curs escolar 2008-2009 s'imparteix Tecnologia en francés a alumnat de 3r d'ESO. Al mateix temps, el projecte de formació del professorat PALE ha preparat a altres professors del centre per impartir assignatures en anglés. Des del curs 2010-2011 s'imparteix amb metodologia AICLE en anglés l'assignatura de Ciències Naturals de 1r d'ESO.

Els graus superiors de Formació Professional també participen en el projecte plurilingüe Erasmus+ d'abast europeu que facilita l'intercanvi d'alumnat entre països i afavoreix el progrés de la seua formació tant professionalment com lingüística.

L'objectiu del nostre projecte és consolidar l’aprenentatge d’aquests idiomes i educar els nostres alumnes en un context plurilingüe.També promoure actuacions transversals, fomentant la interculturalitat, l’intercanvi amb alumnes d’altres països i l’obertura per aconseguir una cohesió social a través de l’expressió oral i escrita i del coneixement tan enriquidor dels diferents idiomes i països.