Oferta educativa Secundària i Batxillerat

llibres

 Actualment, Sari Castelló i José Luis Llorens exerceixen les funcions de Cap d’Estudis d'ESO i de Cicles Formatius, respectivament.

Són els responsables de tot el que té a veure amb l’organització acadèmica del centre: horaris, grups, avaluacions… També coordinen la tasca dels tutors amb les families, a més dels problemes d’absentisme i de disciplina que puguen sorgir. 

Al curs 2016-2017, al centre es poden cursar els següents estudis corresponents als cicles d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

  

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

 • 1r ESO A: programa PIP
 • 1r ESO B: programa PIP
 • 1r ESO C: programa PEV (línia en valencià)
 • 2n ESO A: programa PIP
 • 2n ESO C: programa PEV (línia en valencià)
 • 3r ESO A: programa PIP
 • 3r ESO C: programa PEV (línia en valencià)
 • 4t ESO A: programa mixt PIP
 • 4t ESO B PEV (línia en valencià)

EDUCACIÓ PLURILINGÜE

 • Un grup de 1r dESO i de 3r ESO reben classes de Biologia i Geologia en anglés.
 • Un grup de 2n ESO i un altre de 3r dESO reben classes de Física i Química en anglés.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

 •  Pla d'Actuació per a la Millora (PAM) mitjançant: 
- Desdoblaments
- Grups flexibles
- Duplicitat de tutories
- Compensatòria
- Grups especials:
 • Programa de Mediació escolar
 • Projecte (per àmbits en 1r ESO i per matèries en 2n). Amb horari adaptat.
 • Programa d'Aula Compartida (PAC). Treball per àmbits i tallers i amb horari adaptat, incloent sesions fora de l'Institut. 

BATXILLERAT 1r I 2n

 • Grup mixt de dues modalitats: De Ciències i Tecnologia i d'Humanitats i Ciències Socials, amb docència en castellà.