Directiva

directiva170 IES

L'IES Federica Montseny compta amb un alumnat de quasi 900 persones matriculades  i amb més de 80 professors i professores.

 

La coordinació de tota la tasca docent i administrativa està al càrrec de la junta directiva del centre:

 Juan Antonio Tatay (Director)

Lucio Sánchez Monzó (Vicedirector)

José Felipe Martínez (Secretari)

Rosario Castelló San Pedro (Cap d'Estudis d'ESO i Batxiller)

José Luis Llorens (Cap d'Estudis deFormació Professional)

José Caballero García (Vicesecretari)