AMPA

 AMPA170x170L'AMPA està integrada per tots els seus socis: mares, pares i tutors legals d'alumnes matriculats a l'institut Federica Montseny que ho sol · liciten expressament.

Es tracta d'una associació sense ànim de lucre i independent d'institucions, partits polítics... els objectius de la qual són contribuir a la millora de l'educació i la formació integral dels nostres fills.

 L'AMPA està constituïda per l'Assemblea General, integrada per tots els socis, que es reuneix de forma ordinària a principis de cada curs acadèmic (normalment al setembre).

El funcionament ordinari queda a càrrec de la Junta Directiva, elegida per l'Assemblea. La Junta es reuneix de forma ordinària a les 18.00h els primers dimecres de cada mes, al local de l'AMPA a l'Institut i de forma extraordinària sempre que hi hagi alguna raó que ho requereixi. Qualsevol associat està convidat a assistir a aquestes reunions. Si vols participar en les activitats que organitza l'AMPA, apunta't a la seva Junta.

Les atribucions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva estan recollides en els Estatuts.

La Junta Directiva gestiona els recursos econòmics, organitza les activitats en què participa l'AMPA i la representació de l'AMPA en els diferents organismes d'àmbit escolar (Consell Escolar i comissions derivades d'ell) o extraescolar (FAPA-València i Ajuntament de Burjassot).

Per a qualsevol consulta o suggeriment també podeu utilitzar el correu electrònic que figura a la capçalera, anar a les reunions, deixar un escrit a la bústia de la porta de despatx de l'AMPA.